Kızgın Yağ Kazanları

Kızgın yağ kazanlarında kazan çalıştığı sürece tasarruf sağlayan yöntem yakma havasının baca gazı ile ısıtılmasıdır. ENEVA olarak bu kapsamda yeni bir enerji verimlilik projemizi daha hayata geçirdik, brülör yakma havasının ısıtıldığı bu uygulamamız ile ilgili proje sonuç detayları ekli rapordadır.

In thermal boilers, the method that saves money as long as the boiler is operating is to heat the combustion air with flue gas. As ENEVA, we have implemented a new energy efficiency project within this scope, project results regarding this application in which the burner combustion air is heated is in the attached report.

Pdf

BİZE ULAŞIN