Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmetleri

Enerji ve proses ekipmanı yatırımlarında veya revizyon işlemlerinde doğru parametrelerin göz önünde bulundurularak verimli sistemlerin kurulması hem yatırımcıya kazanç sağlayacak hem de karbon ayak izini ufaltarak ekolojik farkındalığa katkı sağlayacaktır.

ENEVA, yatırım ve revizyon danışmanlığı konusunda aşağıdaki alanlarda hizmet verebilmektedir.

KOJENERASYON VE TRİJENERASYON SİSTEMLERİ

Elektrik, ısıtma ve soğutmanın aynı kaynaktan karşılandığı sistemler olan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin yatırım aşaması ve sonrasında gereken tüm fizibilite, yapım ve işletme gibi mühendislik – danışmanlık hizmetleri firmamızca sunulmaktadır.

KAZAN, BASINÇLI KAP VE OTOKLAV DİZAYNLARI

Endüstriyel tesislerde ısının iletilme formunun en yaygın hali olan buhar, kızgın yağ veya sıcak su üretimi için gereken kazan ve otoklav ekipmanları dizayn edilirken verimlilik, güvenirlilik ve uzun ömür göz önünde bulundurulmaktadır.

KOMPLE BUHAR, KIZGIN YAĞ VE KIZGIN SU SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİ

Tesislerin kullandığı ısının tüketicilere uygun olarak dağıtılması için gereken tesisat hatlarının dizaynı, ekipman seçimi ve gerekli tüm ısıl + statik + dinamik hesapların yapılması firmamız faaliyet alanı kapsamındadır.

ATIK ISI KAZANI VE EKONOMİZER DİZAYNLARI

Atık ısının olduğu her alana uygun olarak dizayn gerçekleştirilmektedir. Özellikle kojenerasyon sistemleri, çimento fabrikaları, cam fabrikaları ve buna benzer daha bir çok endüstriyel tesise hitap eden çözümlerimiz mevcuttur. Atık ısı kullanılırken mevcut sisteme olan negatif etkinin olmaması veya minimal düzeyde olması için gereken tüm noktalar titizlikle irdelenmektedir.

ATIK ISI İLE ORC ELEKTRİK ÜRETİMİ PROJELERİ

Enerji yoğun çalışan sektörlerde (cam, çelik, çimento vb.) atık ısının proses ısısı veya soğutma olarak kullanılamaması durumunda ORC çevrimine dayalı elektrik üretimi kaçınılmaz olmaktadır. Sistemde su buharından daha düşük buharlaşma sıcaklığı olan organik akışkanlar kullanılmaktadır, böylece düşük kaliteli (sıcaklıklı) atık ısı kaynakları da verimli bir şekilde katma değere dönüştürülmüş olmaktadır. Firmamız bu tip yatırımların fizibiliteden başlayarak yapım ve işletmeye kadar olan tüm aşamalarında mühendislik hizmetlerini sunabilmektedir.

ÖZEL EŞANJÖR DİZAYNLARI

Endüstriyel üretimde ısı transferi (ısıtma, soğutma, pişirme vb.) çoğu prosesin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla da oldukça  geniş yelpazede eşanjör tipi mevcuttur. Firmamız ısı transferi alanında yılların verdiği tecrübeyle  güncel literatürü de harmanlayarak her türlü eşanjör için dizayn, tamir veya iyileştirme hizmeti sunmaktadır.

 BİYOGAZ VE ÇÖPGAZI SİSTEMLERİ İÇİN ATIK ISI EKİPMANLARI

Atık su arıtma sistemlerinde kullanılan özel eşanjörler (digester çamur ısıtma eşanjörleri gibi) tekniğine uygun olarak dizayn edilmektedir.

BİYOGAZ VEYA ÇÖP GAZI SUSUZLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

Biyogaz veya çöp gazının motorlarda veya kazanlarda kullanılmadan önce içerisindeki nemin alınması hem kondensasyona bağlı sistem ömrünü uzatmakta ve hem de yakıtın alt ısıl değerini arttırarak toplam verimliliği de yükseltmektedir. Komple soğutma grubu ile birlikte paket ünite olarak bu tür sistemler dizayn edilebilmektedir.

KÖMÜR VE BİYOKÜTLE  YAKMA SİSTEMLERİ

Günümüz koşullarında maliyeti en düşük olan yakıtlardan olan kömür ve biyokütlenin kullanılarak kızgın yağ, buhar veya sıcak su üretebilmek için gereken tesislerin komple dizaynı yapılabilmektedir.

ÇİMENTO FABRİKALARI STEN OCAĞI VE DÖNER FIRIN YAKIT REGÜLASYON SİSTEMLERİ

Çimento fabrikalarında hammadde kurutmak için kullanılan sten ocakları ve döner fırının ilk ateşlemesinde kullanılan fuel oil gibi sıvı yakıtların basınçlandırılma, filtreleme ve beslemesi ile ilgili gereken tüm sistem paket olarak dizayn edilmektedir.

ISI POMPALARI

Özellikle yakıtın problemli olduğu bölgelerde kullanımı yaygın olan ısı pompaları harcanan elektriğin bir kaç katını da dış ortamdan (toprak, hava, su) ısı olarak alarak veya vererek ısıtma-soğutma yapabilen makinelerdir. Isı pompalarının fizibilite çalışmaları, seçimi ve uygulamasıyla ilgili tüm mühendislik çalışmaları yapılmaktadır.

ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Absorbsiyonlu soğutma  genel itibariyle soğutucu akışkan olarak suyun kullanıldığı absorbent olarak ise lityum bromür gibi akışkanların kullanıldığı özel sistemdir. Atık ısının soğutma amacıyla kullanıma uygun olduğu tesislerde komple sistem analizi ve fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

BACAGAZI ARITMA SİSTEMLERİ

Günümüzün  en güncel sorunlarından olan  hava kirliliğinin önemli  sorumlularından birisi sanayi bacaları kaynaklı olandır. Firmamız katı ve sıvı yakıtlı sistemlere uygun SOx ve NOx arıtma sistemleri ile ilgili mühendislik tasarım çalışmaları yürütmektedir.

ENERJİ ETÜT ÇALIŞMALARI

Endüstriyel tesislerde enerji verimliliği proje uygulamaları için gerekli etüt çalışmaları yapılmaktadır.

ENERJİ PROJELERİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Endüstriyel kazan daireleri, kojenerasyon sistemleri ve enerji verimliliği proje yatırımları ile ilgili taslak projelerin hazırlanması, şartnamelerin oluşturulması ve gerekli durumlarda proje boyunca satın alma ve uygulama danışmanlık hizmetlerinin sunulması gerçekleştirilmektedir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 50001 sistemi standardı, enerjinin takibi ve verimli kullanılabilmesi için gerekli süreç ve sistemlerin oluşturulmasını sağlar. Standart, çevresel farkındalığın yükseltilmesine katkıda bulunurken, işletme maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılmasına da katkıda bulunmaktadır. ISO 50001 standardı her ölçekte işletmeye uygulanabilmektedir. Firmamız ISO 50001 Enerji Yönetim standardının işletmelerde uygulanabilmesi için gerekli süreç danışmanlığını gerçekleştirmektedir.

HVAC PROJELERİ

Isıtma, soğutma veya yangın gibi HVAC projelendirmeleri  yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmaktadır.

 

DİĞER MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

* Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri;

Her türlü kazan, eşanjör, fan, pompa veya benzeri ekipmanların çeşitli akış konfigürasyonlarındaki davranışlarını görebilmek için gereken analizler güncel bilgisayar programları ile yapılabilmekte, ürün tasarımınızda gerçekleşebilecek negatif özellikler daha imalat başlamadan fark edilerek gerekli önlemlerin alınabilmesi imkanı yaratılmaktadır.

* Borulama ve ekipman stres analizleri;

Yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışan boru tesisatları (kızgın buhar tesisatları, kızgın yağ tesisatları vb.) veya ekipmanların maruz kaldığı gerilmeler ve bunların önceden hesaplanarak önlenmesi, bu tip yüksek maliyetli yatırımlar için elzemdir. Firmamız bu tür durumlarda istenen stres analizlerini güncel paket programlar ile hazırlayarak raporlama hizmeti sunabilmektedir.

BİZE ULAŞIN